Kyrkjegardane


Fellesrådet forvaltar gravplassane på vegne av heile lokalsamfunnet og er oppteke av at alle skal bli godt ivaretekne og få ei verdig gravferd utifrå livssynet sitt.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.

Dagens bibelord:

Surnadal
kyrkjelege fellesråd


Surnadal kyrkjekontor
Besøksadresse:

Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal
Postadresse:
Postboks 19, 6656 Surnadal
Telefon: 71 65 70 60 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - torsdag 10 - 14

Bankkonto: 4040.55.87256
Organisasjonsnummer: 976997956