Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd > Kyrkjelege handlingar

Kyrkjelege handlingar

Konfirmant 2020?

Påmelding til konfirmasjon våren 2020    Les mer...

Melding til dåp

Melding om dåp skal skje til kyrkjekontoret for soknet der barnet er busett, m....   Les mer...

Vigsel

Tinging av vigsel.    Les mer...

Gravferd

Her finn du informasjon som kan vera nyttig ved dødsfall og gravferd.    Les mer...

Kirkegårdene

 Kyrkja forvaltar gravplassane på vegne av alle innbyggjarane i kommunen. Her f...   Les mer...