• Øvre Rindal kapell
  • Rindal kirke
  • Mo kyrkje
  • Ranes kyrkje
  • Åsskard kyrkje
  • Todalen kyrkje
  • Stangvik kyrkje
  • Øye kyrkje

Dagens bibelord

Kalender


Sommarjobb

   Les mer...

Øye og Ranes sokn invitarer til Årsfest

   Les mer...

"Selbu Sessions" konsert med Torstrup/Högberg + John Pål Inderberg

   Les mer...

Områdestevne, NMS

   Les mer...

Kyrkjekveld for 6-åringar i Øye kyrkje

   Les mer...

Kveldsprat for mødrer

   Les mer...

LYS VÅKEN!

9. - 10. mars i Rindal    Les mer...

Jubileumsgåve til kyrkjene i Øye og Ranes sokn

   Les mer...

Kronerulling for orgelet i Todalen kyrkje

   Les mer...

Babysong våren 2019

   Les mer...

Har du brukte klede du vil kvitte deg med?

   Les mer...

Vårens datoar for fleirkulturell kvinnegruppe

   Les mer...