Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd > Framside
  • Øvre Rindal kapell
  • Rindal kirke
  • Mo kyrkje
  • Ranes kyrkje
  • Åsskard kyrkje
  • Todalen kyrkje
  • Stangvik kyrkje
  • Øye kyrkje

Dagens bibelord

Kalender


Som regnbogen lyser dine lovnader Gud, Fasteaksjonen 2020

   Les mer...

Fellesskapskveld 5.mars

   Les mer...

Kvinnenes internasjonale bønedag

   Les mer...

Lys våken i Rindal kirke

Alle 5. - 7. klassinger er hjertelig velkommen til Lys våken i Rindal kirke!  ...   Les mer...

Kyrkja inviterar til Babysong

   Les mer...

Bli med på søndagsskule!

   Les mer...

Fleirkulturell kvinnegruppe våren 2020

   Les mer...

Vil du bli med på ungdomsting?

   Les mer...

Etter leggjetid våren 2020

   Les mer...

Frivillig i menigheten

   Les mer...

Sorggruppe

Sorggruppe – noko for deg?    Les mer...

Lyst til å padle en tur?

Rindal sokn har kanoer til utleie    Les mer...