Gaver til kirken


Pengene på de offentlige budsjetter strekker ikke til til alt vi skulle ønske å gjøre. Mange gir uttrykk for at de ønsker å bidra.  Hva vi kan bidra med er litt ulikt, noen har tid og energi, andre har kanskje noen kroner. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret om du vil være med på laget.

 

Ønsker du å gi en gave til kirken eller kirkegården din, eller til en aktivitet innen diakoni eller trosopplæring? Gaver til kirken er fradragsberettiget på skatten. Forutsetningen er at det leveres inn en beretning med fødselsnummer. Fradragsprosenten er 25% på gaver mellom 500- 25 000 kroner.

Du kan opprette avtalegiro med automatisk trekk fra konto eller overføre til de ulike sokn eller fellesråd sin konto.

 

TAKK for gavene som kommer inn , med å være med å gi er du med  å kunne holde  kirkene i stand og støtte den aktiviteten som er i kirkene.

 

Tilbake

Dagens bibelord:

Surnadal
kyrkjelege fellesråd


Surnadal kyrkjekontor
Besøksadresse:

Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal
Postadresse:
Postboks 19, 6656 Surnadal
Telefon: 71 65 70 60 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - torsdag 10 - 14

Bankkonto: 4040.55.87256
Organisasjonsnummer: 976997956