KVINNEGRUPPE MED BIBEL OG BØN VÅREN 2024


Velkomne til kvinnegruppe på kyrkjelydshuset.

Vi les prekenteksten for komande søndag, samtalar om det vi ellers er opptatt av og et formiddagsmaten ilag.

Adressen er Bårdshaugvn. 21 (inngang nede) kl. 11-13 desse onsdagane:

onsdag 10. januar                                                                                                                    
onsdag 7. februar                                                                                                              
onsdag 6. mars                                                                                                                          
onsdag 3. april                                                                                                                          
onsdag 29. mai
 

                                                                                                                                                                           

For meir informasjon ring kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60, 
eller diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22.                                                                                                                        

Arrangør: Kyrkja i Surnadal                                                                                                                         www.surnadal.kyrkja.no

Tilbake