Konfirmant 2024/2025 - Påmeldingsskjema


Påmelding til konfirmasjonsåret 2024/2025

Hei konfirmantar 2025!

I juni sender vi ut invitasjon til konfirmantåret 2024/2025. Her vil du kunna lesa om alt det kjekke du kan vera med på som konfirmant hos oss. 

Invitasjonen går til kommunens 14-åringar og som er medlem av Den Norske Kyrkja. 
Sjølvsagt kan du melde deg på også om du pr i dag ikkje er medlem.


Trykk på soknet ditt under for påmelding til konfirmasjon i den kyrkja du ønskjer konfirmerast i. 
Det er mogleg å følgje undervisninga i anna sokn enn der du skal konfirmerast, merk det i så fall av i kommentarfeltet som kjem fram på påmeldingsskjema. 

Mo sokn

Stangvik sokn

Øye og Ranes sokn

Todalen sokn

Åsskard sokn

Kan eg konfirmerast i Surnadal om eg ikkje bur i kommunen? Det kan du!
Kan eg få tilrettelagt undervisning ved behov? Det kan du!
Ta kontakt med kyrkjekontoret for informasjon om dette.

Vi ønskjer deg hjarteleg velkommen som konfirmant i kyrkja!

 

Tilbake

Dagens bibelord:

Surnadal
kyrkjelege fellesråd


Surnadal kyrkjekontor
Besøksadresse:

Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal
Postadresse:
Postboks 19, 6656 Surnadal
Telefon: 71 65 70 60 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - torsdag 10 - 14

Bankkonto: 4040.55.87256
Organisasjonsnummer: 976997956