Hjelp i sorga


Kan ei sorggruppe vera noko for deg?

Mange erfarer at det å møte andre i same situasjon, er til god hjelp for å finne nytt fotfeste.
Kyrkja i Rindal og Surnadal tilbyr bearbeiding av sorg i grupper.

Gruppene består av fire-fem personar og ein leiar. Når det er nok påmelde som passar saman ut ifrå alder og type sorg, set vi i gang med ei gruppe.       

 Dersom du ønskjer meir informasjon eller vil melde deg på ei gruppe, så ta kontakt med kyrkjekontoret i Surnadal på tlf. 71 65 70 60 eller Rindal på tlf. 47 51 91 11 .

 

Tilbake