Takk til Rannveig!


Onsdag 15. november var det konstitueringsmøte for det nye fellesrådet i Surnadal.

Den gamle leiaren Rannveig Brøske vert takka av med blomster og gode ord, etter heile fire år i leiarrollen.
Rannveig har hatt eit stort engasjement rundt den kyrkjelege verksemda i desse åra, og har vært ein god leiar.

Stig Sæter er nyvald leiar i fellesrådet, med Eva Jorid Svendsen som nestleiar.

Tilbake