Opa adventsstund


Kvar tysdag fram mot jul held vi opa adventssamling kl. 9:00 til ca. 9:20 på kyrkjekontoret. Det blir enkel liturgi med advents-og julesalmar, tekst og tidebøn.

Første samling er 28. november.

Vi ynskjer alle vel møtt til ei god og fredfull stund

Tilbake