Fleirkulturell kvinnegruppe hausten 2022


 

KVINNEGRUPPA PÅ KYRKJELYDSHUSET PÅ SKEI                                                                                      HAR STARTA OPP ATT ETTER SOMMARFERIEN

Datoar i haust er ons. 17/8, ons. 14/9, ons. 12/10, ons. 9/11 og ons. 7/12.                                                 Tidspkt. kl. 11-13. Merk ny tid!!!

                                                                                                             

Vi les i Bibelen, ber for kvarandre og verda og samtalar om det som opptar oss. Vi avsluttar med formiddagsmat (30kr.)           

KVINNER I ALLE ALDRAR ER HJARTELEG VELKOMNE!                     

For meir informasjon ring kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60 
eller diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22.                                                                                     Sjå elles på heimesida
www.surnadal.kyrkja.no.

                                                                        

Tilbake