Søndagsskule


Velkomne til Lørdagsklubben Sprell levande.

Vi samles på kyrkjelydshuset lørdag formiddag kl. 11 til 12.

Datoer i høst: 1.okt - 15.okt-  29.okt- 12.nov.- 26.nov

Velkomne!

Tilbake