Aske på en onsdag


 

Askeonsdag. Hva har asken å gjøre med denne midtukedagen, som også innleder fastetiden.

Askeonsdag har fra 900-tallet vært markert som inngangen til fastetiden, som en forberedelse til påskens drama. Fastens 40 dager, (quaranta giorni), har gitt opphav til ordet karantene; unntakstid.

Fastetiden som liturgisk unntakstid er en tid for å leve enklere enn ellers, i konsentrasjon om livets skjørhet og frelsens mysterium. I liturgien for askeonsdag tegnes askekorset på den enkeltes panne. Deretter sier presten «kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv». En bibeltekst som passer godt denne dagen, er Forkynneren kapittel 12:

Ja, tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister,
før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og faller i brønnen,
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var,
og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

Slik kan vi faste

Det finnes flere måter å markere fastetiden på. Her er noen tips.                                                            - Støtte Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, som arrangeres hvert år over hele landet og fokuserer på hvordan vi kan bidra økonomisk til å forbedre andres levekår.                                                   

- Du kan oppsøke ro og stillhet. Faste kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, internett, musikk, – det som blir bakgrunnsstøy, for å komme inn på den bølgelengden der du fornemmer Guds stemme. Og kanskje oppdager du at det ut av stillheten fødes ord som gir liv. Du inviteres til å leve for Guds ansikt i bønn!                                                                                                    

- Gi fasten ditt eget innhold! Sett deg et fasteforsett som sparer miljøet, helsen og lommeboka. Her er noen eks.: Shopping-stopp, godtefri, kaffestopp og mindre bruk av bil.   

Hentet fra www.kirken.no                                                 

Tilbake