Søndagsskole i nedre Surnadal


 

Alle barn er velkomne til søndagsskole på lørdag!

Samling lørdager kl. 11-12 på kyrkjelydshuset disse datoer i vår:

06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 10.04, 24.04 og 08.05

Det blir bibelfortelling, sang, lek og aktiviteter.

Kontakt: Nedre Surnadal søndagsskole tlf. 94247572

 

Tilbake