Bli med å be om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden


 

Kjære Gud, vi ber om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden.
Trøst alle som er syke, og se særlig til dem som er i livsfare.
Vi ber om tålmodighet og utholdenhet for alle dem som sitter i karantene.
Vær nær hos alle ensomme.
Hjelp oss å bruke vår fantasi godt, så vi kan holde sammen, selv om vi ikke kan være sammen.

Vern vårt helsepersonell mot fare.
Gi landets og verdens ledere vilje og mot til å gjøre det beste for alle mennesker.                            
Vis dem den rette vei.
Gud, vi ber i tillit til din kjærlighet og barmhjertighet.
 

Herrens bønn                                                                                                                                                      Vår Far i himmelen
La navnet ditt helliges
La riket ditt komme
La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød
Og Tilgi oss vår skyld
Slik også vi tilgir våre skyldnere.
La oss ikke komme i fristelse
Men frels oss fra det vonde
For riket er ditt
Og makten og æren i evighet.
Amen.

Gud velsigne himmelen over deg,
jorden under deg,
Guds bilde dypt inne i deg,
og dagen/natten foran deg.
I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn!  Amen!                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skrevet av Karin Mangrud Alvsvåg, 
prost i Søndre Borgesyssel                                                                                                                        

Hentet fra www.kirken.no

Ingressfoto: Kirkerådet/ Bo Mathisen

Tilbake