Koronadugnad- di lokale kyrkje


 

Ny nasjonal nedstenging påverkar kyrkjas tilbod

Nye smittevernreglar gjer at gudstenester og aktiviteter i kyrkja ikkje vil gå som normalt dei næraste vekene. Gravferder med 50 deltakarar kan gjennomførast.
Planlagde gudstenester og aktivitetar blir gjennomførte digitalt eller blir avlyste dei neste to vekene

Kyrkjekontora i Surnadal og Rindal heldt stengt for besøkande frå og med 4.januar til og med 18.januar, men det er mogleg å gjere førehandsavtale ved behov for fysisk møte.
Vi er tilgjengelege på både telefon og epost i kontortida:
Surnadal kvardagar kl. 10-14 og Rindal tirsdag og fredag 10-14

 

Kyrkjekontoret i Surnadal:71657060 e-post: post@surnadal.kyrkja.no
Kirkekontoret i Rindal: 47519111 e-post:
post@rindal.kirken.no

Kyrkjevergje Ingeborg Nordlund tlf: 91165552
Fung. Prost Indre Nordmøre prosti Vidar W. Rygh tlf: 91763663 
Prost Orkdal prosti Dagfinn Thomassen tlf: 91512075

Tilbake