19.07.2019: 2 Kor 5,16-21

16 Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. ...


Kilde: www.bibel.no