18.12.2017: 1 Pet 1,10-13

10 Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. ...


Kilde: www.bibel.no