Nytt fra Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Kyrkjebladet

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre kjem med 6 nummer i året.