Om oss

Tilsette

Hjørnevik, Kirsti Elise

Diakon
 71 66 70 64
 975 40 817
 Send e-post

Indset, Aud Brynhild

Diakon
 71 65 70 64
 901 09 322
 Send e-post

Halle, Oddveig Helset

Kantor
 975 94 512
 975 94 512
 Send e-post

Brødreskift, Jan

Kirketjener
 404 44 749
 404 44 749
 Send e-post

Otnes, Arnt Erik

Kirketjener
 416 61 507
 Send e-post

Ytterdahl, Ola

Kirketjener
 459 74 355
 459 74 355
 Send e-post

Væge, Oddvar Melkild

Kirkevaktmester
 996 03 659
 996 03 659
 Send e-post

Nordlund, Ingeborg

Kirkeverge
 71 65 70 60
 911 65 552
 Send e-post

Bøe, Randi Vetleseter

Klokkar
 977 37 674
 977 37 674
 Send e-post

Hatle, Sverre

Klokkar
 71 66 21 33
 482 48 913
 Send e-post

Settem, Mali Hildrun Gravvold

Klokkar
 71 66 03 31
 482 05 194
 Send e-post

Bjørkhaug, Johanne

Organist
 48214974

Grutle, Leif Endre

Prost
 71 70 39 70
 976 29 150
 Send e-post

Glærum, Marit Jonli

Sekretær
 976 20 042
 Send e-post

Settemsdal, Jenny Marie

Sekretær
 475 19 111
 45853666
 Send e-post

Wilhelmsen, Lene

Sekretær
 71 65 70 60
 404 92 229
 Send e-post

Gåsvatn, Lene

Sokneprest i Rindal
 475 19 100
 470 53 444
 Send e-post

Rygh, Vidar Wilhelmsen

Sokneprest i Surnadal
 71 65 70 64
 917 63 663
 Send e-post

Jensvold, Elsa

Trosopplæringsleder
 995 18 162
 995 18 162
 Send e-post

Selbæk, Espen

Vikarorganist
 984 14 884
 Send e-post