Aldri alene
Aldri alene
Aldri alene

Trenger Du noen å snakke med? Kirken i Rindal og Surnadal har prester og diakoner på plass. Ring oss på 71657060 eller 47519111 og spør etter prest eller diakon.

 

Ord til trøst og oppmuntring, av Paul Erik Wirgenes, generalsekretær i Bibelselskapet

De siste ukenes informasjoner om Koronavirusets spredning og herjinger har berørt oss. Fra å være en sterk beskrivelse om hendelser langt unna, har de siste dagene ført pandemien til vårt eget land.

I dag er ingen i Norge uberørte av de grep som gjøres for å håndtere virusspredningen. Vi reagerer svært forskjellig. Noen av oss blir redde, sover dårlig og plages av fryktsomme bilder av det som kan skje. Noen av oss opplever dette som uvirkelig og fremmed. Andre igjen skjerper sansene og lurer på hva de kan gjøre nå med klokskap.

Det vi alle kan gjøre er å hente både trøst og styrke der generasjoner før oss har hentet hjelp i krisetider.  Ikke minst Salmenes bok i Bibelen gir oss språk for opplevelsen av livet i kritiske situasjoner. Mange av disse salmene kombinerer beskrivelsen av krisen slik den nå er med ord om trøst og håp til Guds nærhet.  Mange av våre mest kjente sanger har hentet sin inspirasjon fra denne eldgamle salmeboken. Jeg tenker særlig på salmen:

Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler
hans øye følger meg.

Hele denne sangen er skrevet tett på Salme 23 i Bibelens salmebok. Den starter med ordene: Herren er min hyrde. Guds nærvær knyttes til det trygge og det gode – men også til det ytterst vanskelige. «Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.»

Vi møter kriser på mange ulike måter. Det er heller ikke slik at kristentroen ordner opp i alt som er vondt og vanskelig. Men: Bibelen forteller oss at uansett hvordan vår livssituasjon er, om vi er trygge eller redde, om vi lever eller dør – så er vi aldri alene. Guds kjærlighet slipper aldri tak i oss.

Så får vi møte dagene som kommer og vite nettopp dette: Gud er alltid nær.

 

Noen ord fra Bibelen til håp og trøst

Matt 6,27
1 Pet 5,7
5 Mos 31,8
Jes 41,10
Jes 43,1
Luk 12,32
Jer 29,11
Sal 23,1
4 Mos 6,24-26
Jer 29,7
Joh 14,27
Rom 15,13
Fil 1,2

 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort