Fleirkulturell kvinnegruppe våren 2020
Fleirkulturell kvinnegruppe våren 2020
Fleirkulturell kvinnegruppe våren 2020

FLEIRKULTURELL KVINNEGRUPPE VÅR 2020

 

Ons. 05.02

Bibel og bøn

Ons. 19.02

Mat og prat

NB! Fre. 06.03

Kvinnenes internasjonale            bønedag

Ons. 18.03

Mat og prat

Ons. 01.04

Bibel og bøn

Ons. 22.04

Mat og prat

Ons. 06.05

Bibel og bøn

Ons. 20.05

Mat og prat

Ons. 03.06

Bibel og bøn

 

Samlingane er på kyrkjelydshuset på Skei (Bårdshaugvegen 21) på onsdagar kl. 15-17.                                                                                                 

For meir informasjon ring kyrkjekontoret tlf. 71 65 70 60 eller diakon Aud Brynhild Indset tlf. 90 10 93 22. 

Arrangør: Kyrkja i Surnadal