Ledig kantorstilling
Ledig kantorstilling

60% LEDIG STILLING  SOM

KANTOR  I SURNADAL

(Det er mogleg å bygge på  

med vikartenester ol.)

 

 

 I Surnadal finn du  :

- eit  triveleg arbeidsmiljø, med gode kollegaer

-  rikt musikk- og kulturliv som gjerne samarbeider  

-  gode instrument

-  6 kyrkjer og eit moderne kyrkjelydshus midt i Surnadal sentrum

Hovudarbeidsstad blir kyrkjene i Todalen, Åsskard og Stangvik. Oppmøtestad kyrkjelydshuset på Skei.

Mykje av kvardagsaktiviteten går føre seg på kyrkjelydshuset, slik som korøving, babysong, møter m.m.
Kantor er ein  del av  eit samarbeidande team med kantorane i  Surnadal og Rindal, med intern vikariering og samarbeid om kyrkjemusikalske prosjekter

På tvers av fellesrådsgrensar og soknegrenser har  vi utvikla eit  kyrkjeleg fagmiljø med 18 tilsette.

Kvalifikasjoner: 
Kyrkjemusikalsk kompetanse jfr. tenesteordning for kantorar.
Personleg eignaheit og evne til samarbeid.
Førarkort og disponere bil.

Vi kan tilby:
Lønn og arbeidsvilkår i tråd med avtaleverk.
Pensjonsordning i KLP.
Rom for eigne idear og initiativ.
Bolig

Vil du vite meir om stillinga?
Ring Kyrkjekontoret i Surnadal tlf. 71657060

Søknadsfrist  15.06.19

 

 Vil du vite meir om kyrkja i Surnadal?  

Sjå  www.surnadal.kyrkja.no og www.trolheimsporten.no