Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019 i Surnadal foregår 8. og 9. september og i Rindal 9. september 2019.

Det skal velges nye medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd. Nedenfor finner du informasjon om valget. Kirkevalget foregår samtidig som kommunevalget. Samme tid og på samme valglokale.

Se også sentral nettside www.kirkevalget.no for nærmere informasjon.

Kirkevalget 2019  

I Surnadal er det valg 8. og 9. september 2019

og i Rindal 9. september.

Det skal velges nye medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd. Nedenfor finner du informasjon om valget. Kirkevalget foregår samtidig som kommunevalget. Samme tid og i samme valglokale.

Se også sentral nettside www.kirkevalget.no for nærmere informasjon.

30. april 
Frist for innlevering av listeforslag ved valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. (Fra både nomineringsgrupper og nominasjonskomité)

5. mai
Frist for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell supplerende nominasjon. (Ansvarlig: Valgrådet i bispedømmet og valgstyret i menigheten)
 

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Fra 5. august og frem til 1. september blir utkast til soknenes kirkelige manntall lagt ut til offentlig ettersyn. Ettersynet reguleres på en slik måte at den enkelte person kun får kjennskap til opplysninger om seg selv eller om en annen person som en har fått fullmakt fra.

 

Forhåndsstemmegivning

Det blir anledning til forhåndsstemmegivning på kirkekontoret på Skei i kontortiden kl. 10 – 14 fra 12. august til 5. september.
I Rindal på tirsdager og fredager i kontortiden fra kl. 10 – 14 fra 13. august til og med 6. september.

Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett i er 1. september.