Kveldsprat for mødre
Kveldsprat for mødre

ETTER LEGGJETID

VÅREN 2019

                                                       Kveldsprat for mødre på kyrkjelydshuset kl. 20.00-21.30.                                                       

Vi avsluttar kvar samling med Fadervår og Velsigninga.

Onsdag 23. januar

Onsdag 27. februar

Onsdag 27.mars

Onsdag 24.april

Onsdag 29.mai

 

 

For meir info ring Aud Brynhild diakon på tlf. 90 10 93 22 eller kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60.

Arr. Kyrkja i Surnadal