Vann på kirkegårdene
Vann på kirkegårdene

Den lange kalde vinteren har ført til frostskader på en del vannrør rundt om på våre kirkegårder.
Vi har derfor ikke mulighet til å slå på vannet i alle kraner, og beklager dette på det sterkeste.
Men, det jobbes med saken og vi håper at det skal være i orden så snart som mulig.

Intil videre ber vi de som ønsker å plante om å ha med eget vann for sikkerhets skyld.