Velkommen til flerkulturell kvinnegruppe
Velkommen til flerkulturell kvinnegruppe

Kyrkjelydshuset på Skei

DATO

SAMLING

Onsdag 17. januar

Bibel og bønn

Onsdag 31. januar

Strikkekafé

Onsdag 14. februar

Bibel og bønn

Onsdag 28. februar

Strikkekafé

Onsdag 14. mars

Bibel og bønn

Onsdag 4. april

Strikkekafé    

Onsdag 18. april

Bibel og bønn

Onsdag 2. mai

Strikkekafé

Onsdag 16. mai

Bibel og bønn

Onsdag 30. mai

Strikkekafé

Onsdag 13. juni

Bibel og bønn

 

Bibel og bønn kl. 12-14 og strikkekafé kl. 15-17.                                                                                      

 For mer informasjon ring kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60 eller diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22.