Fest for frivillige og soknerådsmedlemmer
Fest for frivillige og soknerådsmedlemmer

Kirken har mange frivillige medarbeidere som er sysselsatt i forskjellige aktiviteter.
Blant annet kan nevnes medhjelpere ved gudstjenester, babysang, andakter, ettermiddagstreff på institusjonene og for psykisk utviklingshemmede, instrumentalister,  forsangere ,
kor, morgonsong, fasteaksjon, besøk til jubilanter, skole og barnehagebesøk, innvandrerarbeid og en del praktisk arbeid ellers .
Dette er noe av det kirken driver med, og uten frivillig innsats hadde mye stoppet opp.

Mandag 12. juni ville vi vise våre frivillige medarbeidere og soknerådsmedlemmer hvor mye vi setter pris deres arbeid. Vi inviterte derfor til hemmelig «Blåtur».
Omkring 70 personer var møtt opp til overraskelsesturen som i år gikk til Stangvik. Lars Polden var med som guide i bussen.  Vel framme gikk turen først til Stangvik kyrkje, det det ble andaktsstund og vakker sang. Etterpå dro vi til Bondhuset for middag og trivelig samvær.
Det ble servert spekemat med tilbehør og kaffe og kaker til dessert.  

På programmet denne kvelden var det quiz og allsang. Jan Sturla Jensvold spilte trekkspill til allsangen og kona Elsa ledet oss igjennom en svært hyggelig kveld.

Staben avsluttet festen med en keltisk velsignelse.

Med dette vil vi i kyrkjestaben si tusen takk til alle dere som hjelper oss på forskjellig vis – uten deres frivillige innsats, ville det være vanskelig, (les nære umulig,) å drive vårt allsidige arbeid. Vi er avhengig av – og utrolig takknemlig for alt arbeid dere legger ned.

Stor takk også til Gjensidige og Surnadal sparebank som sponset oss med midler til festen.