Tid for årets kyrkjegardsdugnader
Tid for årets kyrkjegardsdugnader

Dugnadsdato for kyrkjegardane i Rindal og Surnadal
Todalen 26.april kl. 18.00
Øye 2.mai kl. 18.00
Rindal  8.mai kl. 18.00
Øvre Rindal 9.mai kl. 18.00 (avhengig om snøen er borte)
Ranes 9.mai kl. 18.00

Mo 10.mai kl. 18.00 og plantedugnad 23.mai kl. 18.00
Stangvik 10 mai kl. 18.00
Åsskard- dato kommer innen kort tid!

Bli med og rydd opp på kyrkjegarden etter vinteren.

Ta med hagereiskap som trillebår, spett og spade, rive osv.
Det brukar bli en triveleg kveld samstundes som kyrkjegarden blir fin til vårens høgtider.

Det blir kaffepause!
Alle som ynsker å delta er hjarteleg velkomen!

Sokneråda og  kyrkeverja