Inn- og utmelding på nett
Inn- og utmelding på nett
Inn- og utmelding på nett

No kan du sjekke medlemsskapsstatus og melde deg inn og ut av Den norske kyrkja gjennom ID-porten på nett.

Les meir her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/inn--og-utmelding-pa-nett/

Innlogging til ID-porten: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/