NYE TELEFONNUMMER!
NYE TELEFONNUMMER!
NYE TELEFONNUMMER!

Fra torsdag 23. juni sluttet de gamle telefonnumrene til kirkekontor, sokneprest, organist og kirkeverge å fungere. Dette gjelder numrene fra 71 66 47 55 - 58. I stedet blir det innført nytt telefonnummer på kirkekontoret: 475 19 111 og på prestekontoret: 475 19 100. Kirkeverge Ingeborg Nordlund kan treffes på 482 76 331 og 911 65 552 og organist Thomas Erlandsen på 47 45 42 48.