Priser for utleie av Rindal menighetshus
Priser for utleie av Rindal menighetshus
Se hva det koster for de ulike rom.

RomKr
Lillesal400
Storsal uten kjøkken1.000
Storsal med kjøkken1.300
Hele huset
Kun kjøkken
1.500
500

Leie ut over en dag: 25% rabatt fra og med dag to.
Det blir trukket 10% av offer og lignende til husleie.