Velkommen til Rindal bedehus
Velkommen til Rindal bedehus
Rindal menighetshus kan leies via denne nettsiden.
 .  Mye av aktiviteten som foregår på bedehuset er i soknerådets regi.
Rindal sokneråd har overtatt driften av " bedehuset".
 Rindal Normisjon hadde ekstraordinært årsmøte 5. juni  2014 der saken om overdragelse av Rindal Bedehus til Rindal Sokn ble behandlet.

 Dato for overdragelse ble foreslått til 1. september 2014.

Styre  i  for Rindal menighetshus  . I styret sitter nå Johan Helgetun, leder, Kjellaug Foseide, sekretær og kasserer, Britt Sveen Bolme, Inghild Helgetun, Berit Halsetrønning og Arvid Koksæter.     Det er verdifullt  for menigheteb å ha et hus til aktiviteter i hverdagen . Av faste aktiviteter soknerådet bruker huset til kan nevnes:
konfirmanter, barne og ungdomskor, åpent lekested og møter av ulike slag. Huset er og brukt til barneforening og korøvelser mm.  Men huset har fortsatt mye ledig kapasitet som kan leies av alle i Rindal som trenger husrom. Eneste forutsetning for å få  leie huset er at aktiviteten ikke er i strid med intensjonene for huset. Mer om priser og praktisk info og
Vil du leie Rindal menighetshus kan du gjøre det  HER