Velkommen til Rindal menighetshus
Velkommen til Rindal menighetshus
Velkommen til Rindal menighetshus

Rindal menighetshus kan leies via denne nettsiden.

Mye av aktiviteten som foregår på menighetshuset er i soknerådets regi.
Rindal sokneråd har overtatt driften av " bedehuset".
Rindal Normisjon hadde ekstraordinært årsmøte 5. juni 2014, der saken om overdragelse av Rindal Bedehus til Rindal Sokn ble behandlet.

Dato for overdragelse ble foreslått til 1. september 2014.

 

Styret for Rindal menighetshus: 

Johan Helgetun, leder

Kjellaug Foseide, sekretær og kasserer

Britt Sveen Bolme

Inghild Helgetun

Berit Halsetrønning

Arvid Koksæter     

 

Det er verdifullt for menigheten å ha et hus til aktiviteter i hverdagen. Av faste aktiviteter soknerådet bruker huset til kan nevnes:
Konfirmantundervisning, barne- og ungdomskor, åpent lekested og møter av ulike slag. Huset blir også brukt til barneforening, korøvelser, dåpsselskaper mm., men huset har fortsatt mye ledig kapasitet. Huset kan leies av alle i Rindal som trenger lokaler til sitt arrangement. Eneste forutsetning for å få leie huset er at aktiviteten ikke er i strid med intensjonene og statuttene for huset.

 

Mer om priser og praktisk info HER
Vil du leie Rindal menighetshus kan du gjøre det HER